Bài test khả năng giao tiếp tiếng anh

Chào mừng bạn đến với bài test trình độ tiếng Anh giao tiếp cùa Pasal. Bài test này gồm có 4 phần, để đánh giá 4 kỹ năng:

Listening - Reading - Writing - Speaking.

Mỗi phần sẽ có hệ thống các câu hỏi dạng trắc nghiệm, sắp xếp từ và nhiệm vụ của bạn là lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Part 1

LISTENING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Part 2

READING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Part 3

WRITING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Part 4

SPEAKING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Bạn đã sẵn sàng tham gia bài test chưa? Click vào nút Sẵn sàng để bắt đầu nhé!

Sẵn sàng